Baza wiedzy - obróbka cieplna metali

Obróbka cieplna jest to szereg procesów cieplnych, polegających na kontrolowanym nagrzewaniu oraz stopniowym schładzaniu danego materiału. Pod wpływem obróbki cieplnej dochodzi do zmiany struktury materiału (metalu lub stopu), a tym samym zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych.

Rodzaje obróbki cieplnej

Przez zabieg cieplny rozumiany jest cykl zmian temperatury rozpoczynający się i kończący się w temperaturze otoczenia. Składa się on z trzech okresów: nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia. Zabiegi cieplne mogą się różnić między sobą szybkością ogrzewania i chłodzenia oraz wartością temperatury wygrzewania.

Wyróżnić można wiele typów obróbki cieplnej. Każdy typ obróbki oznacza zastosowanie innych narzędzi, a także pozwala uzyskać zróżnicowany efekt przeprowadzonej obróbki.

Wyżarzanie polega na rozgrzaniu stopu do określonej temperatury oraz – po określonym czasie wygrzewania – jego powolnym schładzaniu do temperatury otoczenia.

Zabiegi hartowania materiału, to zabiegi, które kończą się szybkim chłodzeniem, czyli oziębianiem materiału, jeżeli uprzednio wskutek ogrzewania występował w stali austenit.

Celem zabiegów przesycania jest poprawa plastyczności stali. Proces przesycania, podobnie jak hartowanie, kończy się szybkim chłodzeniem, lecz towarzyszące zjawiska są inne, a skutki odmienne od uzyskanych podczas zabiegu hartowania.

Wyżarzanie odpuszczające czyli tzw. odpuszczanie stali ma na celu zmniejszenie naprężeń w stali hartowanej i zmniejszenie jej kruchości oraz zwiększenie właściwości plastycznych i sprężystych.

Przesycanie i starzenie stali polega na nagrzaniu stopu do temperatury, w której rozpuszczalność w stanie stałym jest dostatecznie duża i umożliwia otrzymanie stopu jednofazowego. Szybkie chłodzenie od tej temperatury umożliwia zatrzymanie składnika stopowego w roztworze stałym.

Przesycenie stali niskowęglowych w stosuje się do blach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia, gdyż powoduje ono poprawę właściwości plastycznych. Przesycanie stosuje się również i do innych stopów, np. przesyca się stale stopowe kwasoodporne w celu uzyskania struktury jednofazowej austenitycznej, bardziej odpornej na korozję niż struktura dwufazowa.
Przesycanie i starzenie stosowane kolejno nazywa się utwardzaniem dyspersyjnym, gdyż powoduje wzrost twardości i wytrzymałości stopu.

Typowe urządzenia do obróbki cieplnej metali

Urządzenia umożliwiające wykonywanie podstawowych zabiegów obróbki cieplnej można podzielić ze względu na obszar ich zastosowań.

Do urządzeń stacjonarnych należą piece, dzielone w zależności od źródła ciepła na: piece elektryczne i paliwowe. W piecach elektrycznych oporowych wymagana temperatura jest uzyskiwana na skutek przepływu prądu elektrycznego przez specjalne oporowe elementy grzejne wbudowane w piec. W piecach paliwowych wymagana temperatura może być uzyskiwana przez spalanie gazu (piece gazowe) lub olejów (piece olejowe).

Nasza firma dysponuje własnymi piecami oraz zajmujemy się ich budową. Jeśli interesuje Cię obróbka cieplna w piecach – zadzwoń.

Do przewoźnych urządzeń do obróbki cieplnej należą wyżarzarki oporowe oraz generatory indukcyjne. W wyżarzarkach oporowych wymagana temperatura uzyskiwana jest na skutek przepływu prądu elektrycznego przez grzałki elektryczne specjalnej konstrukcji. Parametry procesu kontrolowane i utrzymywane są przy pomocy dedykowanych regulatorów temperatury takich jak regulatory P62 i P103WG produkcji LMS. Temperatura elementów poddawanych obróbce mierzona jest wielopunktowo przy pomocy termopar. Przy pomocy przewoźnych wyżarzarek oporowych możliwe jest przeprowadzenie obróbek elementów, których wymiary, ciężar lub lokalizacja nie pozwalają na obróbkę w piecach. Przewoźne wyżarzarki oporowe mogą być zasilane z agregatów prądotwórczych dużej mocy i pracować w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej.

Trzecią grupą urządzeń są przenośne urządzenia do obróbki cieplnej. Produkujemy tzw. wyżarzarki inwertorowe. Wyżarzarki inwertorowe są to inwertorowe źródła mocy o płynnie sterowanym napięciu w zakresie od 8 do 70 V i maksymalnym prądzie wyjściowym na poziomie 200 A. Urządzenia zasilane są ze standardowego gniazdka trójfazowego. Do jednego zasilacza można podłączyć do czterech standardowych mat grzejnych (grzałek). Niewielkie wymiary i waga urządzenia pozwala na jego ręczne przenoszenie i prowadzenie przy jego pomocy obróbek cieplnych w miejscach niedostępnych dla standardowych urządzeń.

Jeśli interesuje Cię obróbka cieplna metali; Wynajem urządzeń do obróbki cieplnej, wyżarzaki oporowe oraz inwertorowezadzwoń.

Wyświetl mapę