Piece przewoźne i stacjonarne

Segmentowe Piece Elektryczne

Piec elektryczny do obróbki termicznej metali wraz ze sterownikiem P62

Segmentowy piec elektryczny składający się z dwóch podstawowych elementów: komory pieca (gabaryty komory dostosowane są od indywidualnych potrzeb klienta) wraz z elementami grzejnymi i sterownika. Komora pieca składa się z podzielonego na segmenty trzonu, w którym znajdują się elementy grzewcze i ruszt oraz izolowanej termicznie pokrywy wraz z klapami wentylacyjnymi. Sterownik pieca wyposażony jest w łatwy w obsłudze regulator P62 i opcjonalnie rejestrator papierowy. Sterownik reguluje niezależnie każdym segmentem pieca, a temperatury kontrolowane są termoparami Ni-CrNi (typ K) zgrzanymi do elementu wyżarzanego w piecu. Każda procedura grzania może składać się z 9 odcinków: zbocze, temperatura, czas. Programator P62 pozwala na zestawienie sterowania wszystkich segmentów razem, co powoduje, że kontrolują się nawzajem w celu utrzymania jednakowej temperatury w każdym punkcie pomiarowym pieca.

Regulator P62 ma nowy adaptacyjny algorytm regulacji i pamięć SD, która archiwizuje jego działanie. Pamięć można wyjąć i włożyć do komputera. Każda pamięć zawiera program pozwalający na wydruk przebiegu temperatury lub diagnozowanie kłopotów, jeśli takie wystąpiły w czasie obróbki cieplnej. P62 mają zwiększoną redundancję, możliwa jest kontynuacja pracy częściowo uszkodzonego regulatora.

Wyświetl mapę