Regulatory

Regulatory P62

Regulator temperatur P62 dla wyżarzarek oporowych

P62 to sześciokanałowy regulator temperatury dla wyżarzarek i pieców elektrycznych. Rejestruje dane, komunikuje się z innymi P62. Służy do regulacji temperatury grzanych obiektów w zakresie temperatur do 1300°C według charakterystyki temperaturowo - czasowej o kształcie trapezowym złożonym z maksimum 9 odcinków: narastania (opadania) temperatury z zadaną szybkością do zadanej temperatury wytrzymania oraz wytrzymania temperatury przez zadany czas. Na obiekt regulacji oddziałuje dwustanowo, załączając lub wyłączając styki wyjściowe. Proces prowadzony jest w oparciu o pomiar temperatury obiektu termoparami K {NiCr-NiAl}.

Specjalizowany układ regulatora mikroprocesorowego. Napięcia z termopar są wzmacnianie i przetwarzane w 6 niezależnych przetwornikach A/C. Napięcia z przekładników prądowych są przetwarzane wewnętrznym przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Mikrokontroler obrabia dochodzące dane, steruje wyświetlaczem, przekaźnikami. Zasilacz przetwarza energię elektryczną. Filozofia użytkowania jest podobna jak w naszych wcześniejszych programatorach. Na tle wcześniejszych regulatorów jest dokładniejszy i ma więcej funkcji.

Regulator P103WG

P103WG jest najnowszym, jednokanałowym regulatorem temperatur dla wyżarzarek i generatorów indukcyjnych oraz pieców, opracowanym przez naszą firmę jako częściowy następca P62.

Tak samo jak poprzednik, regulator pozwala przeprowadzić procedurę grzania według ch-ki trapezowej składającej się z maksymalnie 9 odcinków. Zawiera moduły komunikacyjne - może być sterowany z telefonu komórkowego, laptopa, tabletu. Można zdalnie nadzorować trwający proces. Urządzenie informuje o awariach. W swojej pamięci rejestruje do kilkuset godzin przeprowadzanego grzania, samodzielnie generując i wyświetlając wykresy obróbki dla operatora. Wszystkie wejścia i wyjścia są zabezpieczone i izolowane.

Urządzenie wyposażone jest w dedykowane algorytmy regulacji. Prócz typowych algorytmów histerezy, PID i trybu ręcznego zawiera dedykowany algorytm firmowy, który w sposób zautomatyzowany przewiduje zachowanie obiektu, zapewniając doskonałe rezultaty grzania w całym zakresie temperatur do 1300°C. Na bardzo dobrą regulację wpływa również unikalny sposób pracy urządzenia.

Wyświetl mapę