Wyżarzarki oporowe wielokanałowe

Wyżarzarki oporowe to wielokanałowe urządzenia przeznaczone do obróbki termicznej spoin spawalniczych według zadanej charakterystyki temperaturowo-czasowej w zakresie temperatur do 1300°C kontrolowanych przy użyciu termopar NiCr-NiAl.

Urządzenia, które produkujemy wyposażone są w 6 do 24 niezależnych kanałów grzewczych o napięciu wyjściowym 60 lub 30 V. Każdy kanał może pracować oddzielnie lub zostać zestawiony z innym, w celu utrzymania zadanej temperatury w każdym punkcie pomiarowym dużego, grzanego obiektu. Każda procedura grzania składa się z maksymalnie dziewięciu odcinków: zbocze, temperatura, czas, a jej przebieg zapisywany jest na opcjonalnym rejestratorze lub cyfrowo, na karcie pamięci regulatora. Takie rozwiązanie pozwala na późniejsze przeniesienie danych do komputera, a dalej wydruk oraz analizę procesu wyżarzania.

Regulatory P62 mają zwiększoną redundancję, możliwa jest kontynuacja pracy częściowo uszkodzonego regulatora. Regulatory są też odporne na zakłócenia generowane podczas procesu spawania.

Nasze wyżarzaki wyposażone są w miękki rozruch pozwalający na zasilanie maszyny z rozdzielnic zabezpieczonych wyłącznikami instalacyjnymi i różnicowo-prądowymi.

Wyżarzarki sześciokanałowe

Wyżarzarki sześciokanałowe
Nazwa urządzenia
Typ rejestracji temperatury
Maksymalna ilość grzałek na kanał
Maksymalna ilość grzałek na całe urządzenie
WO406
Papierowy i cyfrowy
2
12
WO406BR
Cyfrowy
2
12
WO656U
Papierowy i cyfrowy
4
24
WO656BR
Cyfrowy
4
24

Wyżarzarki dwunastokanałowe

Wyżarzarki dwunastokanałowe
Nazwa urządzenia
Typ rejestracji temperatury
Maksymalna ilość grzałek na kanał
Maksymalna ilość grzałek na całe urządzenie
WO4012
Papierowy i cyfrowy
1
12
WO4012BR
Cyfrowy
1
12
WO6512U
Papierowy i cyfrowy
2
24
WO6512BR
Cyfrowy
2
24
WO10012
Papierowy i cyfrowy
3
36
WO10012BR
Cyfrowy
3
36
WO13012
Papierowy i cyfrowy
4
48
WO13012BR
Cyfrowy
4
48

Wyżarzarki dwudziestoczterokanałowe

Wyżarzarki dwudziestoczterokanałowe
Nazwa urządzenia
Typ rejestracji temperatury
Maksymalna ilość grzałek na kanał
Maksymalna ilość grzałek na całe urządzenie
WO6524
Papierowy i cyfrowy
1
24
WO6524BR
Cyfrowy
1
24
WO13024
Papierowy i cyfrowy
2
48
WO13024
Cyfrowy
2
48
Wyświetl mapę