Sterowniki

Regulatory P62

Regulatory P62

P62 to sześciokanałowy regulator temperatury dla wyżarzarek i pieców elektrycznych. Rejestruje dane, komunikuje się z innymi P62. Służy do regulacji temperatury grzanych obiektów w zakresie temperatur do 1300°C według charakterystyki temperaturowo - czasowej o kształcie trapezowym złożonym z maksimum 9 odcinków: narastania (opadania) temperatury z zadaną szybkością do zadanej temperatury wytrzymania oraz wytrzymania temperatury przez zadany czas. Na obiekt regulacji oddziałuje dwustanowo, załączając lub wyłączając styki wyjściowe. Proces prowadzony jest w oparciu o pomiar temperatury obiektu termoparami K {NiCr-NiAl}.

Specjalizowany układ regulatora mikroprocesorowego. Napięcia z termopar są wzmacnianie i przetwarzane w 6 niezależnych przetwornikach A/C. Napięcia z przekładników prądowych są przetwarzane wewnętrznym przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Mikrokontroler obrabia dochodzące dane, steruje wyświetlaczem, przekaźnikami. Zasilacz przetwarza energię elektryczną. Filozofia użytkowania jest podobna jak w naszych wcześniejszych programatorach. Na tle wcześniejszych regulatorów jest dokładniejszy i ma więcej funkcji.

Regulator P102WG

P102WG jest najnowszym, jednokanałowym regulatorem temperatur, opracowanym przez naszą firmę jako częściowy następca P62.

Dokładnie tak samo jak poprzednik, pozwala przeprowadzić procedurę grzania według ch-ki trapezowej składającej się z maksymalnie 9 odcinków. Zawiera moduły komunikacyjne - może być sterowany z telefonu komórkowego, laptopa. Można zdalnie nadzorować trwający proces. Informuje o awariach. W swojej pamięci rejestruje do kilkuset godzin przeprowadzanego grzania. Bezprzewodowo może łączyć się z innymi P102WG lub przewodowo z innymi P62. Wszystkie wejścia i wyjścia są izolowane. Urządzenie jest zabezpieczone przez błędami ludzkimi. Pozwala na pomiar prądu stałego. Określenie temperatury zimnego końca termopary następuje przez estymacje temperatur z kilku niezależnych czujników. Zapewna dokładne wskazania temperatury i doskonałą jakość regulacji dla typowych obiektów.

Wyświetl mapę