Sterowniki

Regulator P102WG

P102WG jest najnowszym, jednokanałowym regulatorem temperatur, opracowanym przez naszą firmę jako częściowy następca P62.

Dokładnie tak samo jak poprzednik, pozwala przeprowadzić procedurę grzania według ch-ki trapezowej składającej się z maksymalnie 9 odcinków. Zawiera moduły komunikacyjne - może być sterowany z telefonu komórkowego, laptopa. Można zdalnie nadzorować trwający proces. Informuje o awariach. W swojej pamięci rejestruje do kilkuset godzin przeprowadzanego grzania. Bezprzewodowo może łączyć się z innymi P102WG lub przewodowo z innymi P62. Wszystkie wejścia i wyjścia są izolowane. Urządzenie jest częściowo zabezpieczone przez błędami ludzkimi, powinno być odporne na większość potencjalnie niszczących dla podobnych urządzeń sytuacji. Pozwala na pomiar prądu stałego. Określenie temperatury zimnego końca termopary następuje przez estymacje temperatur z kilku niezależnych czujników. Przy poprawnym zamontowaniu i podłączeniu termopary, urządzenie powinno zapewnić bardzo dokładne wskazania.

Regulatory P62

Regulatory P62

P62 to sześciokanałowy regulator temperatury dla wyżarzarek i pieców elektrycznych. Rejestruje dane, komunikuje się z innymi P62. Służy do regulacji temperatury grzanych obiektów w zakresie temperatur do 1300°C według charakterystyki temperaturowo - czasowej o kształcie trapezowym złożonym z maksimum 9 odcinków: narastania (opadania) temperatury z zadaną szybkością do zadanej temperatury wytrzymania oraz wytrzymania temperatury przez zadany czas. Na obiekt regulacji oddziałuje dwustanowo, załączając lub wyłączając styki wyjściowe. Proces prowadzony jest w oparciu o pomiar temperatury obiektu termoparami K {NiCr-NiAl}.

Specjalizowany układ regulatora mikroprocesorowego. Napięcia z termopar są wzmacnianie i przetwarzane w 6 niezależnych przetwornikach A/C. Napięcia z przekładników prądowych są przetwarzane wewnętrznym przetwornikiem A/C mikrokontrolera. Mikrokontroler obrabia dochodzące dane, steruje wyświetlaczem, przekaźnikami. Zasilacz przetwarza energię elektryczną. Filozofia użytkowania jest podobna jak w naszych wcześniejszych programatorach. Na tle wcześniejszych regulatorów jest dokładniejszy i ma więcej funkcji.

Wyświetl mapę